Upprop!

Här samlar vi våra ställningstaganden i olika frågor. Läs gärna igenom dem.
Och ännu hellre, om du delar våra tankar, skriv in dig på namnlistan.

Skriv under namninsamlingen för #Bättredelat

Ny teknik och delad information kan rädda liv och minska lidande. Var med och påverka framtiden. Din röst behövs.

Vårt manifest

Möjligheterna till en ökad välfärd och ett likvärdigare samhälle har aldrig varit större. Framstegen inom digitalisering, AI och delning av information gör att nu vi har chansen att rädda ännu fler liv och minska tusentals människors lidande.

Trots det tas inte de rätta besluten. Okunskap, ineffektiva processer och rädslan att göra fel är grundorsaker till detta.

Därför är det dags för den digitala transformationen. Ett samspel mellan näringsliv, civilsamhälle, akademi, stat, region och kommun. Där vi med styrka och beslutsamhet möter framtiden.

  • Vi i Sverige ska vara bäst i världen på att dra fördel av digitaliseringens möjligheter.

  • Vi ska sätta mänsklig nytta och livskvalité som utgångspunkt för all digital omställning.

  • Vi ska bygga en likvärdig välfärd i hela landet genom samarbeten, gemensamma standarder och öppna API:er.

  • Vi ska ha en juridik som röjer hinder och stöttar utvecklingen.

  • Vi ska skapa värdekedjor över gränser – lokalt, regionalt och nationellt och mellan näringsliv, civilsamhälle och offentlig sektor.

  • Vi ska genom ett kontinuerligt lärande byta den härskande teknikrädslan mot robust riskhantering.

  • Vi ska med ett skickligt hanterade av risker bygga ett motståndskraftigt samhälle.

Skriv under namninsamlingen för #Bättredelat

Ny teknik och delad information kan rädda liv och minska lidande. Var med och påverka framtiden. Din röst behövs.

Tips!

Du kan alltid ta del av vårt nyhetsbrev nedan ifall du inte är redo att skriva under.​