Vilken är nästa viktiga position?

Skriv till oss på hej@battredelat.se för att dela dina tankar och förslag. Din röst är viktig för oss.

Dela det här innehållet

Relaterat innehåll

Individanpassad vård 

I mindre regioner är en åldrande befolkning i kombination med brist på arbetskraft inom vården ett vanligt problem. Detta medför försämrade möjligheter att erbjuda invånare den vård de behöver när den behövs. För att på ett bättre sätt kunna erbjuda vård på olika nivåer behövs en mer utarbetad och tydligare användning av vårddata i vårdapparaten.

Läs mer

Sluta använda juridiken som stoppkloss

Oron för lagbrott anges ofta som skäl till långsam digitalisering. Om jurister tas in i ett tidigt skede i processen kan juridiken istället bli en möjliggörare för en bromskloss. Och GDPR ses som hjälp istället för stjälp.

Läs mer