Rapporter

Här hittar du alla rapporter.

Läs våra rapporter för att förstå vad som måste göras för att Sverige ska fortsätta vara en ledande välfärdsnation.

Rapport #01

Hur bättre datadelning och ny teknik inom vård och omsorg kan säkerställa ett långt och hälsosamt liv.

Rapport #02

God och säker välfärd i en digital tid - Är vi redo?

Rapport #03

Moving the Needle in Technical Development in the Nordic Welfare Systems.

Rapport #04

Användarfall inom vård och omsorg.