Delad data räddar liv och minskar lidande

#Bättredelat är ett initiativ
för mer livskvalitet och hälsa genom delad data

Aktuellt

KALENDARIUM

Besök oss i Almedalen

Tisdagen 25/6 kl 15:00
Inspelning #Bättredelatpodden med riksdagsledamoten Oliver Rosengren (m) och kl 1700 poddinspelning med Jennica Andersson, Head of public sector Microsoft och Kim Waller, generalsekreterare Prinsparetsstiftelse om deras gemensamma lansering av Minecraft för barn med lässvårigheter.  

Poddarna spelas in live, inför publik, på Gotlands Bryggerier, i samarbete med Per Schlingmann.  

Onsdagen 26/6 kl 13:00-14:00
Seminarium om AI i mänsklighetens intresse med Ingela Lidén Region Skåne och Cecilia Lejon, VD Leadership ARTS, tidigare kommundirektör i Värmdö om ledarskapets betydelse för omställning av välfärden mot nyttjande av mer teknik och delad data för mänsklig nytta.  

Torsdagen 27/6 kl 09:30-10:30
Seminarium om AI i nordens intresse där nya positioner och användarfall med fokus på beräkningar om mänsklig nytta och hälsa presenteras tillsammans med nordiska experter och namnkunniga personer.  

Plats: Välkommen till Södra Kyrkogatan 3 i Visby!
Värd: Microsoft står värd för båda seminarierna.

Röster

"Offentlig sektor står mitt i enorma utmaningar. För att vi skall klara av att möta dessa utmaningar krävs det att vi slutar försöka uppfinna hjulet igen och igen och i stället börjar nyttja det som är sektorns främsta styrka: dess öppenhet. Vi behöver bli mycket bättre på att snabbt identifiera lysande exempel och sen med stolthet kopiera dessa och anpassa dem till vår egen verksamhet. Endast genom att skala lösningar på våra delade utmaningar kommer vi att klara av den omställning som nu är nödvändig."
Johan Magnusson, PhD Professor Director, SCDI Gothenburg.
"Se juridiken som möjliggörare.  I diskussioner om digitalisering, innovation och AI nämns ofta juridiken som hinder mot att nå förändring. Men så behöver det inte vara.  #Bättredelat lyfter vi goda exempel på hur juridiken kan användas som möjliggörare för utveckling.  Genom att ta med modiga jurister och juridiska frågeställningar tidigt i processen samt ha högt till tak i diskussioner kring lösningar och möjligheter kan juridiken bli ett kraftfullt verktyg för att skapa nya innovativa lösningar. I denna diskussion spelar #Bättredelat en viktig roll."
Pernilla Norman Advokat, doktorand, författare LexIT.
"#Bättredelat har öppnat dörren till samtal på en helt ny nivå kring de möjligheter som digitaliseringen innebär i kommunala verksamheter. Rent konkret har #bättredelat hjälpt mig att nyansera synen på molnbaserade tjänster från att vara ”otillåtna” till ”möjliga” med rätt analyser och skyddsåtgärder." 
Per Brogevik, CIO Inera – Ett företag inom SKR.
"#Bättredelat är en fantastisk rörelse som har stor potential att skapa positiv förändring för ett innovativt, säkert, hållbart och inkluderande Sverige. För Microsoft symboliserar det samarbete, öppenhet och gemenskap. När vi delar våra idéer, resurser och kunskap kan vi tillsammans bygga ett bättre Sverige."
Jennica Andersson, Ansvarig offentlig sektor Microsoft Sverige.
"Ny teknik och den omställning vi befinner oss i kan rädda liv. För att det ska vara möjligt måste vi accelerera delningen av data och bygga digital infrastruktur, inte minst inom vård och omsorg. Just nu sker denna omställning genom pionjärer på sjukhusen, på universiteten och i kommunerna. Genom #bättredelat byggs ett Community där de som deltar kan stärka varandra och på så sätt accelerera utvecklingen i hela samhället."
Ola Matsson, Generalsekreterare, Barncancerfonden.

Det är vi som är #Bättredelat

Här samlas vi, politiker, jurister, tjänstemän, akademi och näringsliv, offentliga verksamheter och privata initiativ. Tillsammans ska vi öka välfärden, förbättra vården och skapa ett likvärdigare samhälle. Vägen framåt handlar om att tillsammans dela information och ta vara på teknikens möjligheter

Vårt manifest

Möjligheterna till en ökad välfärd och ett likvärdigare samhälle har aldrig varit större. Framstegen inom digitalisering, AI och delning av information gör att nu vi har chansen att rädda ännu fler liv och minska tusentals människors lidande.

Trots det tas inte de rätta besluten. Okunskap, ineffektiva processer och rädslan att göra fel är grundorsaker till detta.

Därför är det dags för den digitala transformationen. Ett samspel mellan näringsliv, civilsamhälle, akademi, stat, region och kommun. Där vi med styrka och beslutsamhet möter framtiden.

  • Vi i Sverige ska vara bäst i världen på att dra fördel av digitaliseringens möjligheter.

  • Vi ska sätta mänsklig nytta och livskvalité som utgångspunkt för all digital omställning.

  • Vi ska bygga en likvärdig välfärd i hela landet genom samarbeten, gemensamma standarder och öppna API:er.

  • Vi ska ha en juridik som röjer hinder och stöttar utvecklingen.

  • Vi ska skapa värdekedjor över gränser – lokalt, regionalt och nationellt och mellan näringsliv, civilsamhälle och offentlig sektor.

  • Vi ska genom ett kontinuerligt lärande byta den härskande teknikrädslan mot robust riskhantering.

  • Vi ska med ett skickligt hanterade av risker bygga ett motståndskraftigt samhälle.