Sluta använda juridiken som stoppkloss

Vid rundabordssamtal lyfter chefer i offentlig sektor juridiken som en anledning till att man inte kommit längre, men kommunjurister i #BättreDelats juristnätverk menar att juridiken i sig inte är hindret. Och att ledarskapet är en möjliggörare för att kunna ta klivet in i digitaliseringens era.  

Detta gör vi genom att: 

Låta nyttan för människor balansera undantagsoron
Idag utvärderas arbetssätt och nya lösningar utifrån oron för undantagen. De bör istället utvärderas utifrån den nytta de kan skapa. Här är proportionalitet som viktigt instrument. Undantag ska hanteras i riskanalys och aktiviteter.  

Göra juristen till möjliggörare
Ta in juridiken från början för och vara en del av att utforma lösningen och hanteringen av riskerna. Säkerställ på så sätt att juristen blir en möjliggörare och inte en nejsägare. Därtill måste jurister också kunna arbeta tillsammans i bedömningar av förordningar.  

Använda GDPR som tillämpande lag
GDPR och andra direktiv finns för att möjliggöra utveckling. Tillämpningen behöver utvecklas så att GDPR ses som hjälp och inte stjälp.  

Gå i takt med resten av Europa
Andra länder gör mer tillåtande och anpassade bedömningar med grund i samma direktiv. 

Ladda ned vårt positionspapper för att läsa mer om det här ämnet.

Dela det här innehållet

Relaterat innehåll

Individanpassad vård 

I mindre regioner är en åldrande befolkning i kombination med brist på arbetskraft inom vården ett vanligt problem. Detta medför försämrade möjligheter att erbjuda invånare den vård de behöver när den behövs. För att på ett bättre sätt kunna erbjuda vård på olika nivåer behövs en mer utarbetad och tydligare användning av vårddata i vårdapparaten.

Läs mer