Förflyttningarna som Sverige behöver

För att säkra modern välfärd, likvärdighet, vård och omsorg vid livets svåra skeden anser vi att frågan om datadelning måste debatteras baserat på nyttor och inte på teknikrädsla och juridik. Sverige behöver en gemensam vision baserad på individens rätt till likvärdig vård snarare än juridisk rädsla för att göra fel. Sverige behöver en sammanhållen vision för datadelning och gemensamma standarder för data för att möjliggöra realiseringen av nyttor som ett längre och hälsosammare liv.

Vi har nedan sammanställt förflyttningar av positioner kring vad Sverige som digitaliseringsnation måste göra för att framgent kunna vara en välfärdsnation där vård och omsorg ges likvärdigt när du behöver det som mest. Hela rapporten finns att ladda ner tillsammans med de användarfall som ligger bakom insikterna. 

Möjliggörande juridik och modig politik

Sverige behöver en juridisk förflyttning, det innebär att anpassa författning och att uppdatera vår tolkning av lagen. Vi behöver anpassa svenska lagrum och tolkningar till vår nutid och framtid.

Ledarskap på alla nivåer är viktigt. Men samhällsföreningen som vi står inför är också en fråga om demokrati. Politiken behövs för att ta hand om våra målkonflikter. 

Likvärdig sammanhållen välfärd 

Sverige behöver utföra en förflyttning från byråkratiskt systemfokus till demokratiskt ägande - där individens behov står i fokus. Låt individen äga egen data och därmed underlätta för delning. 

Information behöver bidra till välfärdsleveransen och inte brytas upp eller låsas in. Den ska tjäna invånarna på samma sätt som kunskap och kompetens redan gör inom välfärden. 

Teknikrädsla bör ersättas med robust riskhantering

Sverige ska tillitsfullt kunna använda sin höga tekniska kompetens och förmåga till att möjliggöra värde och nytta i verksamheterna för brukare och invånare.

Risker hanterar vi dagligen, med siktet inställt på kvalitativ vård, omsorg och skola.

Kalendarium

3 maj 2022

Kvalitetsmässan

13 juni 2022

Future of Democracy

14 juni 2022

H22

3 juli 2022

Almedalsveckan

19 oktober 2022

eFörvaltningsdagarna

Ett initiativ tillsammans

Örebro kommun

Sundsvalls kommun

Växjö kommun

Tranemo kommun

Karlstads kommun

Ånge kommun

Uddevalla kommun

Helsingborgs kommun