Delade journaler minskar våldsbrott 

81 600 anmälda misshandelsbrott
Under 2020 vårdades sammanlagt ca 14 100 personer i sluten vård genom lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT eller lagen om rättspsykiatrisk vård, LRV.  

Under 2021 anmäldes omkring 81 600 misshandelsbrott i Sverige. Detta ledde till 4 140 lagföringsbeslut med misshandel som huvudbrott (2020). 

Regler hindrar informationsdelning
De som har behov av psykiatrisk vård är ofta kända av kommun, region och polis – men i olika sammanhang. Med nuvarande regler för informationsdelning är det i dagsläget mycket svårt för institutionerna att se varandras journaler.  

Ingen ser helheten 
Ingen enskild instans ser helheten. Personer med psykisk sjukdom riskerar att inte får den vård de behöver. Vilket leder till att risken för självmord, överdos, skadegörelse eller våld mot andra ökar.  

Delad information – bättre vård och tryggare samhälle 
Bättre tekniska lösningar och digitaliserad informationsdelning gynnar samtliga involverade parter. När alla myndigheter får en bättre och gemensam helhetsbild kan personer med psykiska sjukdomar få en mer sammansatt och lämplig vård och risken för våld ute i samhället och i nära relationer minskar.

Ladda ned vårt positionspapper för att läsa mer om det här ämnet.

Dela det här innehållet

Relaterat innehåll

Individanpassad vård 

I mindre regioner är en åldrande befolkning i kombination med brist på arbetskraft inom vården ett vanligt problem. Detta medför försämrade möjligheter att erbjuda invånare den vård de behöver när den behövs. För att på ett bättre sätt kunna erbjuda vård på olika nivåer behövs en mer utarbetad och tydligare användning av vårddata i vårdapparaten.

Läs mer