Säkerhetsläget i Sveriges kommuner och regioner 

Säkerhetshotet mot Sveriges kommuner, regioner och deras utförare har ökat. 
Läget är allvarligt och kräver ett ökat fokus på förebyggande arbete.  

Kommuner, regioner och deras utförare ansvarar för att leverera samhällstjänster till sina medborgare. Det är kritiska verksamheter som även är viktiga för rikets säkerhet.  

Redundans och kontinuitet krävs för stärkt säkerhet  

Redundans är exempelvis backup-system som garanterar drift vid nedgång eller preventiva system som hanterar problem innan de uppkommer. Kontinuitet handlar om att minimera konsekvenser vid driftstörningar genom att vara förberedd på vad som ska göras för att klara snabb systemåterställning.  

IT-attacker i närtid  

1. En liten kommun i Sverige drabbades av en IT-attack.  Samtliga system påverkades. Driftstörningen fick allvarliga konsekvenser både för verksamheten och medborgarna samt blev en kostsam historia.  

2. I ett av Sveriges grannländer inträffade en stor IT-attack. Runt 2000 patientjournaler hamnade i orätta händer. Lösensumma krävdes av angriparen.  

3. En mellanstor svensk kommun utsattes för en IT-attack. Utländska angripare tog sig in i kommunens system. Kommunen lyckades till slut genom en motattack och nedstängning av alla system återta kontrollen.  

GRAFIK (se positionspapper 2)  

81% av Sveriges kommuner drabbades under en tvåårsperiod av en ransomwareattack1  

50% av Sveriges regioner har någon gång drabbats av en ransomwareattack 2 

På grund av IT-attacker har driftstörningar lett till… 

… att samtliga Sveriges A-kassor tvingades stänga ned och därmed inte kunde genomföra utbetalningar till behövande 

… att 4 500 trygghetslarm inom äldrevården i en kommun var ur funktion 

… att kommuner tvingats jobba helt manuellt i flera dagar för bekämpning och återställning av system 

Vad skulle hända om… 

Att sjukhus har reservgeneratorer för elförsörjning är självklart. Att säkra våra informationssystem på samma sätt är idag inte lika självklart. Vad skulle hända om… 

… sophämtningen slutar fungera?  

… kommunen inte kan betala ut socialbidrag?  

… kommunen förlorar all information om gymnasiebetyg precis innan ansökan till högskolan stänger? 

… vatten-och avloppssystemet inte längre funkar? 

Ladda ned vårt positionspapper för att läsa mer om det här ämnet.

1 Check Point Software Technologies cybersäkerhetsrapport, SVT Nyheters enkät 2017  

2 Sveriges Radio, 2020, Länk [hämtad: 20 mars 2023]   

Dela det här innehållet

Relaterat innehåll

Individanpassad vård 

I mindre regioner är en åldrande befolkning i kombination med brist på arbetskraft inom vården ett vanligt problem. Detta medför försämrade möjligheter att erbjuda invånare den vård de behöver när den behövs. För att på ett bättre sätt kunna erbjuda vård på olika nivåer behövs en mer utarbetad och tydligare användning av vårddata i vårdapparaten.

Läs mer