AI ökar skyddet för utsatta barn

Ska barn som utsatts för våld i nära relationer och utsatta socialsekreterare betala priset för ojämlika regler, defensiva lagtolkningar och en ineffektiv datahantering? 

331 000 anmälningar på ett år 
Trenden för orosanmälningar i Sverige är ökande. 2018 gjordes sammanlagt 331 000 anmälningar om barn som far illa eller misstänks göra det. Att antalet anmälningar ökar beror delvis på att kunskap om anmälningsplikten är mer spridd.  

AI gör att barn snabbare kan utredas 
För de barn som riskerar att fara illa så är en snabb och tillförlitlig handläggning viktig. Med hjälp AI går förhandsbedömningen fortare, utredningen kan påbörjas mycket tidigare och de barn som behöver utredas får snabbare kontakt med en socialsekreterare.  

Minskat lidande hos 25 000 barn och vuxna 
20 % av de utredningar som påbörjas rör våld i nära relationer. Med hjälp av AI kan ca 25 000 människor årligen snabbare få hjälp. Vad innebär ett tidigare stöd för deras välmående? Liksom möjligheten att lämna en destruktiv relation? 

Ladda ned vårt positionspapper för att läsa mer om det här ämnet.

Dela det här innehållet

Relaterat innehåll

Individanpassad vård 

I mindre regioner är en åldrande befolkning i kombination med brist på arbetskraft inom vården ett vanligt problem. Detta medför försämrade möjligheter att erbjuda invånare den vård de behöver när den behövs. För att på ett bättre sätt kunna erbjuda vård på olika nivåer behövs en mer utarbetad och tydligare användning av vårddata i vårdapparaten.

Läs mer