En knöl i bröstet

En miljon kvinnor kallas till bröstcancerscreening årligen 
Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor i Sverige, och drabbar cirka 9000 kvinnor årligen. Samtidigt är det en stor brist på röntgenläkare. En miljon kvinnor kallas på bröstcancerscreening varje år. I de fall där det kan finnas en misstanke om bröstcancer återkallas kallas personen. Men många av återkallelserna är felaktiga, vilket skapar oro och psykologiskt lidande i onödan. 

Bättre beslut och halverad granskningstid 
På ett storsjukhus i Stockholm har man infört AI för att minska antalet felaktiga återkallelser och öka screeningsprocessens effektivitet. En studie med 55 000 kvinnor visade att AI i kombination med en mänsklig bedömare upptäckte 4% fler verkliga positiva fall och minskade falska positiva fall med 6%. Dessutom minskade läkarnas granskningstid med 50%. Detta ledde till att sjukhuset valde att implementera AI-teknologin i sjukhusets screeningprocess för bröstcancer. 

Tillgången till AI för screening ojämlikt spridd i landet 
Om metodiken ovan skulle implementeras på nationell nivå skulle ca 12 000 kvinnor årligen slippa en felaktig återkallelse. Därtill skulle 17001 fler kvinnor årligen få rätt diagnos, vilket möjliggör tidig behandling. Tillgången till AI för bröstcancerscreening är ojämlikt spridd i landet, och teknologin är främst implementerad i Region Stockholm och Region Värmland. I andra delar av landet pågår studier men teknologin finns inte ännu implementerad i ordinarie screeningprocess 

Balansgång mellan försiktighet och onödigt lidande 
Frågan vi måste ställa oss är: Varför skalar inte denna teknik, givet det minskade lidande och ökade effektiviteten den erbjuder? Ett hinder för breddinförande kan vara att vårdgivare själva måste avgöra om teknologin är tillräckligt välbeprövad. Denna försiktighet är viktig, men kan också leda till ojämlik vård och onödigt lidande. Därför finns ett stort behov av att införa teknologin nationellt, för att fler patienter ska kunna dra nytta av dess fördelar. 

För mer information om det här ämnet ladda ned vår sammanställning med användarfall inom vård och omsorg.

Dela det här innehållet

Relaterat innehåll

Individanpassad vård 

I mindre regioner är en åldrande befolkning i kombination med brist på arbetskraft inom vården ett vanligt problem. Detta medför försämrade möjligheter att erbjuda invånare den vård de behöver när den behövs. För att på ett bättre sätt kunna erbjuda vård på olika nivåer behövs en mer utarbetad och tydligare användning av vårddata i vårdapparaten.

Läs mer