Smartare akutvård 

Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige idag och står för mer än 30 000 dödsfall per år1. För patienter med blodproppar är överlevnadsgraden 35%2 högre om vården startas inom två timmar. Det är dock svårt att uppnå för många vårdgivare som tampas med komplexa vårdkedjor och brist på resurser.  

Strukturerad data ger insikt 
Genom att samla och analysera vårddata en omfattande databas fick regionen en bild av tidsåtgången inom olika delar av vårdkedjan.  

Tidiga blodprov minskar lidande och sparar 600 timmar per år 
Genom att samla in blodprover innan ambulansresan till sjukhuset spenderar patienter med akuta bröstsmärtor nu i snitt en timme mindre på akutmottagningen. Sett till alla patienter som kommer till akutmottagningen med akuta bröstsmärtor har tiden i snitt minskat med 20 minuter. På årsbasis har akutmottagningen sparat 600 verksamhetstimmar genom att införa ändringen.  

Stora vinster, förbättrad vårdprocess och räddade liv 
Delade data har lett till snabbare intervention, förbättrade resultat, räddade liv och en mer human patientupplevelse för denna patientgrupp. Sett över landets cirka 753 akutmottagningar skulle denna till synes lilla förändring på nationell nivå kunna leda till betydande resursbesparingar. Eftersom det rör sig om den vanligaste dödsorsaken i Sverige skulle en förbättrade vårdprocess även rädda liv.   

Silos hindrar innovation 
Trots att blodprovstagning i hemmet, kan få stor inverkan på vårdkvaliteten verkar inte förfarandet vara spritt över landet. En anledning tycks vara att skapandet av en databas, med vårddata från flera källor, är svårt att klara då olika vårdgrenar idag arbetar ”i silos”. Denna fragmentering hindrar innovation baserad på en helhetsbild av vårdförloppet. 

Hög belastning bromsar utveckling 
En annan hindrande faktor är den konstant höga belastning inom vården som försvårar implementeringen av nytänkande projekt. Konsekvensen blir en trögrörlighet i vårdsystemet och en oförmåga till förändring. Här krävs det engagerade ledare som både har styrkan att driva igenom förändringar och tålamodet att löpa linan ut för att slutligen kunna hämta hem nyttorna som uppstår för patienter och verksamhet.  

För mer information om det här ämnet ladda ned vår sammanställning med användarfall inom vård och omsorg.

Dela det här innehållet

Relaterat innehåll

Individanpassad vård 

I mindre regioner är en åldrande befolkning i kombination med brist på arbetskraft inom vården ett vanligt problem. Detta medför försämrade möjligheter att erbjuda invånare den vård de behöver när den behövs. För att på ett bättre sätt kunna erbjuda vård på olika nivåer behövs en mer utarbetad och tydligare användning av vårddata i vårdapparaten.

Läs mer