Snabbare diagnostik av blodproppar 

Blodproppar i lungorna kan vara livshotande
Blodproppar i lungorna är vanliga vid cancerbehandling, då cancer kan öka nivåerna av blodplättar och koagulerande proteiner. Risken för blodproppar är ungefär 1 på 250 patienter per år och både sjukdomen och vissa behandlingar ökar risken. Blodproppar kan vara små och symtomfria eller stora och livshotande. 

Bara 21% av fallen upptäcks 
Blodproppar upptäcks ofta vid skiktröntgenundersökningar vid cancerkontroll. Det finns dock risk att blodproppar missas eftersom fokus ligger på att utvärdera cancern. En svensk studie från 2023 visade att 4% av cancerpatienterna drabbades av blodproppar i lungorna, men endast 21% av dessa fall upptäcktes. Fördröjningar på upp till en vecka mellan undersökning och diagnos förvärrar problemet. 

AI ökar effektivitet och precision i diagnos och behandling 
På ett stort sjukhus i Sverige har AI implementerats för att effektivare upptäcka blodproppar vid skiktröntgenundersökningar. AI har ökat precisionen och effektiviteten i diagnos och behandling, vilket minskat diagnostiden från upp till en vecka till en halvtimme. Antalet upptäckta blodproppar hos cancerpatienter har tredubblats, vilket har lett till snabbare behandling och bättre patientvård. 

Molntjänster, skyddade uppgifter och kontinuerlig övervakning 
AI-verktyget möjliggör en mer individbaserad vård genom tidig identifiering och behandling av blodproppar. Regionen har använt molntjänster för att samla och dela nödvändig data. Informationen hanteras med pseudonymiserad data för att skydda personuppgifter. Data skickas även till Australien för distansgranskning på nätter, vilket möjliggör kontinuerlig övervakning och snabbare diagnoser.

För mer information om det här ämnet ladda ned vår sammanställning med användarfall inom vård och omsorg

Dela det här innehållet

Relaterat innehåll

Individanpassad vård 

I mindre regioner är en åldrande befolkning i kombination med brist på arbetskraft inom vården ett vanligt problem. Detta medför försämrade möjligheter att erbjuda invånare den vård de behöver när den behövs. För att på ett bättre sätt kunna erbjuda vård på olika nivåer behövs en mer utarbetad och tydligare användning av vårddata i vårdapparaten.

Läs mer