Rädsla hämmar innovation 

Inom offentlig verksamhet finns en rädsla för att göra fel. Resultatet blir att den nya tekniken utvärderas mot skallkrav som våra befintliga arbetssätt och processer inte är i närheten av att leva upp till. 

Den försiktiga inställningen till förändring, liksom rädslan att göra fel, hämmar utvecklingen. Ensidigt perspektiv leder till restriktiva tolkningar av behov, där integritet står över faktiska samhällsnyttor. Informationslagring i molnet uppfattas som osäkert medan ett USB-minne med personlig information i en ficka accepteras. Hur är det rimligt? 

Våra medborgare förtjänar bättre  
Pågående lagförändringar är ett steg i rätt riktning, men utvecklingen behöver accelereras så att tillgänglig information kan utnyttjas fullt ut för att skapa ett bättre samhälle.  

Rädsla hämmar innovation  
Förbättrad livskvalitet, säkrare vård, smidigare och stärkt likvärdighet är några av de utmaningar som direkt kan skapas med ny teknik. Samtidigt vittnar intervjupersoner om att de varken “kan” eller “får” de använda den nya tekniken  

Säkerhetskrav ska vara tuffa – men rimliga  
Det ska ställas tuffa säkerhetskrav – på både ny och befintlig teknik. Men utvärderingen av ny teknik får inte bli enögd. Utvärderingen kan inte ske mot skallkrav som våra befintliga arbetssätt och processer inte är i närheten av att leva upp till. 

Den största risken ligger i att inte göra någonting 
Rädslan för att misstag ska begås i förhållande till ägandeskapet av information och processer är idag mycket stor. Men det man då glömmer är att den största risken faktiskt kan ligga i att inte göra någonting. 

Ladda ned vårt positionspapper för att läsa mer om det här ämnet.

Dela det här innehållet

Relaterat innehåll

Individanpassad vård 

I mindre regioner är en åldrande befolkning i kombination med brist på arbetskraft inom vården ett vanligt problem. Detta medför försämrade möjligheter att erbjuda invånare den vård de behöver när den behövs. För att på ett bättre sätt kunna erbjuda vård på olika nivåer behövs en mer utarbetad och tydligare användning av vårddata i vårdapparaten.

Läs mer