Modig politik och juridik som driver förändring 

Vi anser att vi behöver gå ifrån svensk juridisk övertolkning till europeisk samsyn 

Svensk lag behöver ses över och omtolkas 
Svensk lag behöver ses över och omtolkas så att datadelning tillåts i högre utsträckning. Detta för att säkerställa att fler svenskar får bästa möjliga vård, omsorg och andra samhällstjänster. Lagen behöver spegla den tidsålder vi lever och agerar i. Ledstjärnan bör vara individens rätt till ett hälsosamt liv där teknik och data är en aktiv säkerställare. 

Linjera vår inhemska lagtolkning till EU 
Vi måste linjera vår inhemska lagtolkning till EU-gemensam reglering. EU-lagstiftningen styr vårt inhemska digitaliseringsarbete. Vi behöver verka för ökade möjligheter till datadelning inom unionen och parallellt med detta uppdatera vår tolkning av EU-gemensam reglering. Samsyn bör råda. 

Data och information måste delas  
Data och information måste delas över vårdkedjor i syfte att rädda liv och ge rätt information i rätt tid. De nya EU-datadirektiven kring öppna och delade data bör därför implementeras på ett sådant sätt att betydande mängd hälsodata börjar delas. 

Vi anser att aktiv utveckling ska uppmuntras för att bidra till prejudikat 

Pröva fler projekt i domstol 
En stor osäkerhet är lagens mening och att det finns så många tolkningar. Vi behöver många prejudikat kring datadelning och riskhantering för att stödja svensk digital utveckling. I stället för att lägga ner projekt på grund av osäkerhet kring lagstiftningen bör fler prövas i domstol. Utifrån domslut kan exempel på behov av förändring i lagstiftning fångas upp. 

Vi anser att tydliga legala ramverk präglade av samsyn och likvärdighet ska råda för att skapa tydliga förutsättningar för samverkan 

Datadelning kräver tydligare lagar 
Lagen måste tydliggöras för att möjliggöra datadelning mellan myndigheter, kommun, region och individ. Fokus ligger på individens rätt till att information och att den följer med individen genom hela livet. oavsett utförare av välfärd. Kraftfulla överenskommelser mellan aktörer kan redan idag möjliggöra effektiviseringar av vårdkedjan och informationsutbyten. 

Insikt! 

Juridiken bör främja utveckling och datadelning till förmån för invånares rätt till vård och omsorg då livet är som svårast. 

Ladda ned vårt positionspapper för att läsa mer om det här ämnet.

Dela det här innehållet

Relaterat innehåll

Individanpassad vård 

I mindre regioner är en åldrande befolkning i kombination med brist på arbetskraft inom vården ett vanligt problem. Detta medför försämrade möjligheter att erbjuda invånare den vård de behöver när den behövs. För att på ett bättre sätt kunna erbjuda vård på olika nivåer behövs en mer utarbetad och tydligare användning av vårddata i vårdapparaten.

Läs mer