Robust riskhantering minskar teknikrädslan 

Sverige ska tillitsfullt kunna använda sin höga tekniska kompetens och förmåga till att möjliggöra värde och nytta i verksamheterna för brukare och invånare. 

Vi anser att fokus bör läggas på en robust riskhantering och korrekt kravställande och inte på ett ifrågasättande av ny teknik

Vi behöver röra oss bort från riskaversion mot en institutionell riskhantering för att främja faktorer om ökad effektiv vård, skola och omsorg. 

Anamma ett rationellt förhållningssätt till risk
 Analysera risk och konsekvenser med att inte införa ny teknik där nyttan om likvärdig vård och omsorg och livräddande teknik och information i livets svåra skeden är norm och ställs mot risken att individens integritet utsätts. 

Se fördelarna med ny teknik
Vi behöver flytta fokus bort från risker med gammal teknik och i stället se fördelar med den nytta och de livräddande nyttoeffekter ny teknik kan möjliggöra – och riskbedöma utifrån detta. 

Förändra kravställandet i upphandlingar
Gå från fokus på funktioner och specifikationer till krav på nyttan som tekniska lösningar ska leverera till verksamheten. Se till att data är delbar och använd API:er som gör informationen följsam med individens nyttjande av tjänster inom välfärden. En gemensam teknisk samsyn bör arbetas fram för att definiera offentliga aktörers nyttobehov. Struktur, dokumentation, kvalitetssäkring, certifieringar med mera bör vara normsättande. 

Insikt! 
Vi behöver skapa en förståelse för hur nödvändig tekniken är för att leverera likvärdig och kvalitativ informationsdriven vård och omsorg över hela landet. Det innebär att risker måste bedömas klokt utan att vi “stänger dörren” till teknik som räddar liv. Vilka konsekvenser och positiva effekter av säker datadelning trumfar eventuella risker? Vilken alternativkostnad har vi om vi stannar i gammal teknik? Vilka vinster och nyttor i framtiden går vi miste om?  

Ladda ned vårt positionspapper för att läsa mer om det här ämnet.

Dela det här innehållet

Relaterat innehåll

Individanpassad vård 

I mindre regioner är en åldrande befolkning i kombination med brist på arbetskraft inom vården ett vanligt problem. Detta medför försämrade möjligheter att erbjuda invånare den vård de behöver när den behövs. För att på ett bättre sätt kunna erbjuda vård på olika nivåer behövs en mer utarbetad och tydligare användning av vårddata i vårdapparaten.

Läs mer