Mänsklig nytta och livskvalitet ska alltid stå i centrum 

Mänsklig nytta och livskvalitet ska alltid stå i centrum  
Framtiden är digitalisering, men alla digitala lösningar är inte framtiden. Digitaliseringen av välfärden måste därför genomsyras av ett ofrånkomligt individperspektiv.  

Integrera användaren i designbeslut
Med ett tydligt användarperspektiv i utvecklingen av lösningar kan individen ge sin syn på hur dennes personliga data används och hjälpa till att göra reella riskbedömningar. 

Skapa självbestämmande genom tillgång till personliga data
Möjliggör för individer att enkelt följa ärenden och se vem som använder information och data.  

Möjliggöra samtycke till generell användning av personliga data
Lägger vi makten och inflytandet hos individen ökar vi förmågan att använda data för tillämpning av ny teknologi, teknologi som i sin tur kraftigt utvecklar välfärdens tjänster och samhällets möjligheter till innovation. 

Sätt värderingar på agendan
Genom samtal om demokrati, integritet och människovärde i samhällsdebatt och i verksamheter får vi ökade förutsättningar att både upprätthålla högt förtroende för välfärden och hantera risker. 

Ladda ned vårt positionspapper för att läsa mer om det här ämnet.

Dela det här innehållet

Relaterat innehåll

Individanpassad vård 

I mindre regioner är en åldrande befolkning i kombination med brist på arbetskraft inom vården ett vanligt problem. Detta medför försämrade möjligheter att erbjuda invånare den vård de behöver när den behövs. För att på ett bättre sätt kunna erbjuda vård på olika nivåer behövs en mer utarbetad och tydligare användning av vårddata i vårdapparaten.

Läs mer