Digitalisering i silos 

Digitalisering av svensk offentlig förvaltning har till stor del skett inom ”silos”. Det har resulterat i ett fragmenterat IT-landskap där kommuner och regioner ofta saknar en helhetsbild. 

Ett fragmenterat IT-landskap  

Sveriges kommunala styrningsmodell bygger på att arbetet organiseras i enheter som ska verkställa sitt uppdrag utifrån den budget som tilldelats politiskt. Separata IT-system har därför byggts för att stödja eller ersätta en befintlig analog handläggningsprocess.  

Grundskoleelev fanns lagrad i 30 olika IT-system  

Forskning visar att en kommun har omkring 200–500 IT-system1, Många svenska kommuner saknar en helhetsbild av alla sina IT-system. I en kommun fanns en grundskoleelev lagrad i 30 olika IT-system. För administratörer, elevhälsa och lärare innebär detta mycket tid för att hantera, uppdatera och lära sig de olika systemen. 6 av 10 lärare uppger att administrativ belastning är det största arbetsmiljöproblemet2
 

Säkerheten hotad 

Onödigt många system som inte är sofistikerat integrerade med varandra minskar motståndskraften och riskerar allvarliga driftstörningar vid en fullskalig kris. Därför krävs redundans och kontinuitet som säkerställer systems driftförmåga och förebygger driftstörningar.  

Integriteten hotad  

Ytterligare en konsekvens av att flera kommuner saknar en helhetsbild av systemen är att man inte kan kontrollera vem som är behörig att använda vilka system och vilken information användare kan läsa.  

Detta aktualiserar frågor om:  

• Kan någon obehörig komma åt samhällskritisk information?  

• Vem har tillgång till min personliga data?  

• När används den?  

Ladda ned vårt positionspapper för att läsa mer om det här ämnet.

1 Uttjänta IT-system kostar miljarder i onödan, 2020, Dagens Samhälle 9  

2 Lärare på bristningsgränsen: Lärarnas Riksförbunds arbetsmiljöundersökning 2021 

Dela det här innehållet

Relaterat innehåll

Individanpassad vård 

I mindre regioner är en åldrande befolkning i kombination med brist på arbetskraft inom vården ett vanligt problem. Detta medför försämrade möjligheter att erbjuda invånare den vård de behöver när den behövs. För att på ett bättre sätt kunna erbjuda vård på olika nivåer behövs en mer utarbetad och tydligare användning av vårddata i vårdapparaten.

Läs mer