Hantera risker och säkerställ ett motståndskraftigt samhälle 

Säkerhetshotet mot Sverige ökar inom välfärdens verksamheter som måste stärka sin motståndskraft. Kommuner, regioner, myndigheter och privata utförare utsätts dagligen för intrångsförsök och samtidigt sitter många med föråldrad infrastruktur och systemmiljöer som behöver moderniseras. För att vara motståndskraftiga i en osäker omvärld måste vi: 

Inse att säkerhet inte bara är teknik
Säkerhet handlar om människor, processer och verktyg som hanterar risker för att undvika oönskade händelser. Därför är samverkan och proportionalitet viktigt. 

Ha en vaken syn på risk med äldre teknik och arbetssätt
I beslut om införande av ny teknik gör vi ofta enögda riskbedömningar. Allt för ofta saknas perspektivet att det innebär stora risker att stanna kvar i gamla och föråldrade system. Självklart ska vi ställa höga säkerhetskrav, men det bästa får inte bli det godas fiende. 

Öka kompetensen om säkerhet
Genom att öka kunskapen i organisationer om vad säkerhet är kan vi fatta smartare beslut där vi exponerar oss för risker vi kan tolerera och hantera. Ingen verksamhet kommer vara fri från säkerhetsrisker. Det är vår förmåga att ställa krav på leverantörer och ständigt arbeta för att lära som skapar ett motståndskraftigt Sverige. 

Låta leverantörerna vara med och bidra till ett säkrare Sverige. Det är i samverkan med leverantören som en kontinuerlig dialog kring säkerhet kan föras. För att leverantörer ska göra det behöver förutsättningarna legalt, kulturellt och finansiellt finnas på plats, inte minst i upphandlingsprocesser och i marknadsdialoger. 

Ladda ned vårt positionspapper för att läsa mer om det här ämnet.

Dela det här innehållet

Relaterat innehåll

Individanpassad vård 

I mindre regioner är en åldrande befolkning i kombination med brist på arbetskraft inom vården ett vanligt problem. Detta medför försämrade möjligheter att erbjuda invånare den vård de behöver när den behövs. För att på ett bättre sätt kunna erbjuda vård på olika nivåer behövs en mer utarbetad och tydligare användning av vårddata i vårdapparaten.

Läs mer